Rr. "Don Bosko", Tiranë, AL

CROWDED TEETH

 

Kur nuk keni hapësirë të mjaftueshme në nofullën tuaj që dhëmbët të vendosen normalisht, dhëmbët tuaj mund të grumbullohen, të mbivendosen dhe të përdridhen, ndonjëherë duke u shtyrë përpara ose mbrapa.

“Crowded teeth” mund ta bëjnë të vështirë larjen e dhëmbëve dhe pastrimin me fill dentar. Atëherë është më lehtë për të krijuar pllaka, gurë dhe bakterie të dëmshme – dhe poshtë vijës, kjo mund të çojë në prishjen e dhëmbëve dhe sëmundjen e mishrave të dhëmbëve. Pozicioni i dhëmbëve gjithashtu mund të përkeqësohen me kalimin e kohës.

Po, @ -alignerët mund ta rregullojnë këtë problem.

 

Pyetjet më të shpeshta

Ju vendosni konsultën me mjekun për të studiuar rastin. Pasi përcaktohet që rasti mund të trajtohet me drejtimin transparent, bëhet skanimi 3D nga i cili nxirret kalendari total me rezultatin final që pritet.
Çdo rast është i personalizuar dhe varion nga komplikacioni që ka për tu trajtuar. Përgjithësisht maskerinat janë zgjidhje optimale në kosto-kohë, duke ju sjellë rezultat më të shpejtë se trajtimi me tela.
Plani duhet ndjekur sipas llogaritjeve kompjuterike ekzakte. Nëse humbni një maskerinë duhet të paraqiteni menjëherë tek mjeku që ju ndjek për t’ju dhënë zgjidhjen më të shpejtë të zëvendësimit.
Çdo maskerinë duhet mbajtur 20-22 orë në ditë. Pra ajo duhet hequr vetëm në rastet e konsumimit të ushqimit dhe pastrimit të dhëmbëve. Mbajtja e tyre nuk ju pengon aktivitetin ditor, kështu që janë lehtësisht të menaxhueshme.
Fillo trajtimin tënd me @-aligners

contact us

brochure at

pdf file
size: 0 kb

Opening Hours

Monday - Friday
9.30 - 21.00
Saturday
10.00 - 16.00
Sunday
9.30 - 18.00