Rr. "Don Bosko", Tiranë, AL

GAP TEETH

 

Kur keni hapësirë shtesë midis dy ose më shumë dhëmbëve tuaj, mjeku juaj e quan këtë “gap teeth”.

“Gap teeth” mund të krijojnë xhepa midis dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve, ku ushqimi mund të bllokohet. Mund t’i bëjë mishrat e dhëmbëve të butë dhe të lëndueshëm dhe madje të çojë në sëmundje të mishit të dhëmbëve.

Po, @ -alignerët mund të rregullojnë boshllëqet në dhëmbë.

 

Pyetjet më të shpeshta

Ju vendosni konsultën me mjekun për të studiuar rastin. Pasi përcaktohet që rasti mund të trajtohet me drejtimin transparent, bëhet skanimi 3D nga i cili nxirret kalendari total me rezultatin final që pritet.
Çdo rast është i personalizuar dhe varion nga komplikacioni që ka për tu trajtuar. Përgjithësisht maskerinat janë zgjidhje optimale në kosto-kohë, duke ju sjellë rezultat më të shpejtë se trajtimi me tela.
Plani duhet ndjekur sipas llogaritjeve kompjuterike ekzakte. Nëse humbni një maskerinë duhet të paraqiteni menjëherë tek mjeku që ju ndjek për t’ju dhënë zgjidhjen më të shpejtë të zëvendësimit.
Çdo maskerinë duhet mbajtur 20-22 orë në ditë. Pra ajo duhet hequr vetëm në rastet e konsumimit të ushqimit dhe pastrimit të dhëmbëve. Mbajtja e tyre nuk ju pengon aktivitetin ditor, kështu që janë lehtësisht të menaxhueshme.
Fillo trajtimin tënd me @-aligners

contact us

brochure at

pdf file
size: 0 kb

Opening Hours

Monday - Friday
9.30 - 21.00
Saturday
10.00 - 16.00
Sunday
9.30 - 18.00