Rr. "Don Bosko", Tiranë, AL

MIX BABY&PERMANENT TEETH

 

Edhe me dhëmbët të qumështit, mund të jetë koha e përkryer që fëmijët e moshës 6 deri në 10 vjeç të fillojnë trajtimin ortodontik. Kjo është e njohur si trajtim Faza 1.

Qëllimi i trajtimit të Fazës 1 është zhvillimi i nofullave të reja dhe / ose harqeve për të krijuar vend për dhëmbët ekzistues dhe për dhëmbët e përhershëm që vijnë.

  • Mund të parandalojë që problemet e mëparshme të kafshimit të përkeqësohen.
  • Mund të rregullojë kushtet ekzistuese të drejtimit të dhëmbëve.
  • Mund të përmirësojë pamjen e buzëqeshjes së një fëmije në rritje.
  • Mund të ndihmojë në zakonet orale të tilla si thithja e gishtit të madh ose gjuha.
  • Mund ta bëjë trajtimin e Fazës 2 më të shkurtër dhe më të lehtë.

Po, Maskerinat e para @-aligners mund të rregullojnë një gamë të gjerë problemesh të drejtimit të dhëmbëve, duke përfshirë grumbullimin, distancimin dhe harqet e ngushta të dhëmbëve.

 

Pyetjet më të shpeshta

Ju vendosni konsultën me mjekun për të studiuar rastin. Pasi përcaktohet që rasti mund të trajtohet me drejtimin transparent, bëhet skanimi 3D nga i cili nxirret kalendari total me rezultatin final që pritet.
Çdo rast është i personalizuar dhe varion nga komplikacioni që ka për tu trajtuar. Përgjithësisht maskerinat janë zgjidhje optimale në kosto-kohë, duke ju sjellë rezultat më të shpejtë se trajtimi me tela.
Plani duhet ndjekur sipas llogaritjeve kompjuterike ekzakte. Nëse humbni një maskerinë duhet të paraqiteni menjëherë tek mjeku që ju ndjek për t’ju dhënë zgjidhjen më të shpejtë të zëvendësimit.
Çdo maskerinë duhet mbajtur 20-22 orë në ditë. Pra ajo duhet hequr vetëm në rastet e konsumimit të ushqimit dhe pastrimit të dhëmbëve. Mbajtja e tyre nuk ju pengon aktivitetin ditor, kështu që janë lehtësisht të menaxhueshme.
Fillo trajtimin tënd me @-aligners

contact us

brochure at

pdf file
size: 0 kb

Opening Hours

Monday - Friday
9.30 - 21.00
Saturday
10.00 - 16.00
Sunday
9.30 - 18.00